ข้อกำหนดจริยธรรมองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                      ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566"                                       มาตรฐานทางจริยธรรม  7  ประการ


               
 
              
 
                            
       
 

           

         

           

          

       

        

 

 

                 

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 03/15/23