การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2565
                      

 

             

                 

 

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 09/20/65